Projecten

Potentiële nieuwe gevers Protestants Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam rondde een proces van stedelijke kerkvernieuwing af met het invoeren van een huisstijl. Deze huisstijl onderstreept haar zelfbewuste en veelkleurige aanwezigheid in de hoofdstad.
Een bijzondere publicatie was deze fraaie jaarkalender voor kerkleden die minder nauw betrokken zijn bij kerk en geloof. De kalender werd verstuurd aan anders-meelevenden, als binnenkomer om hen vervolgens te vragen hoe de kerk ook hen weer kan aanspreken. 

Gift, schenking en nalatenschap PKA

Om kerkleden te stimuleren na te denken over hun eigen testament produceerden wij op verzoek van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam de brochure 'Gift, schenking en nalatenschap'.
Eerst biedt het drukwerk informatie over de missie, de geschiedenis en de activiteiten van de PKA. Daarna vraagt de PKA de lezers op delicate wijze om in het testament opgenomen te worden. De manier waarop dit concreet kan worden geregeld komt vervolgens aan de orde. Daarvoor is door de PKA ook samenwerking gezocht met een notariskantoor in de hoofdstad. 

P.r.-folders voor basisscholen

Drie basisscholen vroegen een aansprekende p.r.-folder om hun leerlingwerving kracht bij te zetten. Voor De Vierboet (nu: Hoffennevierboet) in Noordwijkerhout,  De Tweemaster in Uithoorn en Nessevliet in Oud-Verlaat (Zevenhuizen) ontwikkelden we binnen de huisstijl van de scholen p.r.-folders met mooie beelden, pakkende teksten en korte quotes van leerlingen, leerkrachten en ouders.
De folders werden huis-aan-huis bezorgd of bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen neergelegd.

Publiciteit voor basisscholen en besturen primair onderwijs

Een nieuw of vernieuwd gebouw, een plusklas voor meerbegaafden, een inpandige peuterspeelzaal, een nieuwe bestuurder, een nieuw onderwijsconcept, een nieuwe naam...
Stuk voor stuk aanleidingen om de publiciteit te zoeken.
Wij doen dit al jaren voor diverse klanten in het basisonderwijs, en met succes. Onderstaand filmpje laat een aantal voorbeelden zien.
http://youtu.be/ZNOQdet5M-w

Crisiscommunicatie - leerlingen, ouders en pers

Hoe reageert u als de pers uw school benadert in verband met een (vermeend) schandaal of als u wordt getroffen door een ramp?

Een situatie die u wel wilt voorkomen, maar niet altijd kúnt voorkomen.
De praktische maatregelen en het intern feitenonderzoek vergen uw volle aandacht. Hoe zorgt u dan ook nog voor snelle informatie aan leerlingen, ouders en to-the-point woordvoering richting de media?

Wij zijn beschikbaar voor advies én praktische uitvoering op het gebied van crisiscommunicatie.

Digitale nieuwsbrief CVO-Nieuws

Om snel en aansprekend het nieuws van bestuur en scholen te verspreiden onder de 2.200 CVO-medewerkers hebben we de digitale nieuwsbrief CVO-Nieuws opgezet. Deze online publicatie verschijnt vier keer in het cursusjaar 2012-2013.

Artikel over digitale didactiek in het vo

Voor CVOpen, het relatiemagazine van CVO Rotterdam, schreven we een artikel over digitale didactiek op PENTA college CSG, een van de grootste scholengemeenschappen in Nederland. De essentie: 'Geen nieuwe hardware, maar de visie om gaandeweg vakken te digitaliseren'. De schoolleiding respecteert daarbij graag de professionele ruimte van docenten.

CVOpen

CVOpen, het relatiemagazine van schoolbestuur CVO Rotterdam, is een toonaangevende periodiek in onderwijsland. Het verschijnt drie keer per jaar en wordt verzonden aan de medewerkers en relaties van CVO. Daartussenin houdt CVO zijn medewerkers op de hoogte met een digitale nieuwsbrief. Daarin staat kort nieuws. De pijlers van CVOpen zijn: nieuws, achtergronden opinie en human interest. Een combinatie van need to know en nice to know. Coördinatie en eindredactie berusten al sinds de start van het blad in 2000 bij ons bureau.

Magazine voor Open Huis

Het Comenius College gaf aan ouders en leerlingen die het Open Huis van de zes vestigingen bezochten een nieuwsmagazine mee, Comenius.nieuws. Op zestien pagina's werden de highlights belicht: van tweetalig onderwijs in de bovenbouw tot het Vakcollege Techniek voor de beroepsgerichte leerwegen.  Klik op de applicatie hieronder om een indruk te krijgen.

Interview met saleshoogleraar Willem Verbeke

Vertel op de Open Dag dat je als school leerlingen helpt om ruggengraat te krijgen, wilskracht te ontwikkelen en door te zetten. Dat advies geeft saleshoogleraar Willem Verbeke aan scholen voor voortgezet onderwijs. Lees hier het hele interview met hem in CVOpen (februari 2012).

  

Pagina's