Projecten

Artikel over Goudse webshops

Op eigen initiatief heeft Anja de Zeeuw een artikel geschreven over succesvolle webwinkels als verlengstuk van fysieke speciaalzaken in Gouda. Het verhaal laat zien dat het niet alleen 'kommer en kwel' is in de MKB-sector. 
Het  is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de Goudse Post op 4 september 2013. 

Artikel over kerkelijke online geldwerving

Protestantse gemeenten moeten hun geldwerving meer baseren op online tools. Nu zijn acceptgiro's nog een belangrijk betaalmiddel, maar die verdwijnen in 2019 definitief van de markt. Ook de jonge generatie kerkleden vraagt eigentijdse wervingsmethoden. In een artikel voor Kerkinformatie, het officiële maandblad van de Protestantse Kerk, zetten we op een rijtje wat de mogelijkheden zijn. De webshop van SKG Collect is een aanrader.   

CVOpen themanummer over professionalisering

Hoe kunnen docenten zoveel mogelijk van elkaar leren? In veel artikelen in het meinummer van CVOpen staan antwoorden op deze vraag. Zo pleit sociologiehoogleraar Sietske Waslander voor professionele leergemeenschappen. Directeur Maharban van Melanchthon Kralingen vertelt over intervisie op zijn school, in vaste koppels van docenten in tweetallen. Verder geven drie onderwijsdirecteuren van grote scholengemeenschappen inzicht in de opzet van hun eigen Academy voor professionalisering voor en door docenten. Lees hier dit interessante nummer:  

Strategisch beleidsplan als screenbook

Voor een kostenefficiënte online publicatie van een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2012-2016 heeft Anja de Zeeuw gebruikgemaakt van een screenbook. Op alle devices komt het screenbook passend binnen. Het is daarnaast ook als PDF te downloaden en te bekijken. Klik op de link voor een indruk:

www.screenbook.nl/samen_vernieuwen/ 

Jubileumnummer PCPO-Nieuws

Het tienjarig bestaan van de stichting PCPO Duin- en Bollenstreek is in april 2013 gevierd met een feestelijke bijeenkomst voor het voltallige personeel. Naast een interessante gastspreker werden de medewerkers verrast met een jubileumnummer van personeelsblad PCPO-Nieuws. Dat besteedt aandacht aan heden, verleden en toekomst van de tien scholen van PCPO D&B én van het stafbureau. De lijn die er in elke schoolontwikkeling zit komt duidelijk naar voren. Het jubileumnummer is een collectors item voor de PCPO'ers.  

 

CVOpen november 2012

 Erik Borgman, volgens vakgenoten de meest spraakmakende theoloog van 2012, geeft in het novembernummer zijn visie op de rol van onderwijs in de samenleving. Hij kent het van binnenuit, als deelnemer, ouder én docent. Volgens hem is er sprake van een beheersingscultuur in de maatschappij en dus ook in het onderwijs. 'Die leidt tot niets, ze schept geen wenkend perspectief.' Zijn pleidooi is: 'Doorbreek de angst'. Zeker christelijk onderwijs kan de samenleving dynamisch maken, stelt hij. Lees hier het hele interview.  

 

 

Online werving nieuwe leraren regio Den Haag

In het voorjaar van 2010 is op ons initiatief en onder onze leiding voor De Rode Loper in Den Haag een digitale wervingscampagne ontwikkeld om de instroom van nieuwe leraren op Haagse scholen te bevorderen. Titel van de campagne was: ‘Leraar. Elke dag een andere baan’. Doelgroepen waren in eerste instantie: havo-/vwo-scholieren uit de bovenbouw en hbo-/wo-studenten in Den Haag en omgeving. Later zijn daar de zij-instromers aan toegevoegd.

Waaier met Amsterdamse wijkkerken

Voor nieuwe kerkleden die in Amsterdam komen wonen vroeg het College van Kerkrentmeesters ons een aantrekkelijke presentatie van alle wijkkerken en bovenwijkse werksoorten samen te stellen.
Die kreeg de vorm van een waaier 'Veelkleurig aanwezig', met beknopte informatie per wijkkerk. Op de website van de Protestantse Kerk Amsterdam presenteerden de wijkkerken zich uitgebreider.  
Dat de publicatie de aandacht trok, bleek wel uit het feit dat de waaier een half jaar later werd nagemaakt voor kerken in Zeeland!

Kerkbalans Protestantse Kerk Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam is op veel gebieden een voorloper, maar zeker ook op het terrein van de fondsenwerving. Ze bracht het advies voor Kerkbalans-nieuwe-stijl in praktijk voor het verbreden en verdiepen van de campagne.
Ook is een begin gemaakt met het 'lokaliseren' (lokaal maken) van het wervingsmateriaal. De overtuiging hierachter was (en is) dat het hart van mensen sneller gaat kloppen als ze iets zien en lezen over hun eigen kerk, en dat ze ook eerder bereid zijn hiervoor (dieper) in de buidel te tasten.

Eindejaarscollecte Protestantse Kerk Amsterdam

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam gaf eind 2004 een impuls aan de geldwerving om een tekort op te vangen. Ook voegde het de hervormde en gereformeerde tekortacties samen worden tot één gezamenlijke protestantse actie: de 'Eindejaarscollecte'.

Pagina's