Casus Eindredactie


Koers VO vroeg mij de afgelopen jaren de eindredactie te doen van Koers VO in Beeld, het jaarverslag van dit samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs in Rotterdam. Ik zorgde voor goedlopende teksten zonder taal- en stijlfouten, en voor consequente spelling en interpunctie.

‘Dank voor het werk dat je prettig, snel en goed voor ons verzorgd hebt.’

- Marieke Dekkers, voorzitter raad van bestuur Koers VO